Tất cả bài viết

VÙNG NGUYÊN LIỆU AN TOÀN

“Làm nhang thôi mà, có cần phải cẩn thận vậy không?”Với Hương Hồng Hạc, sản phẩm gì cũng thế, sự an toàn của sản phẩm...

CỨ ĐI RỒI SẼ ĐẾN!

NGÀY TRƯỚC CÁI NGÀY MỚI BẮT ĐẦU BUÔN BÁN, CÓ CÔ BẢO MÌNH "GIỜ AI CŨNG SẠCH CŨNG AN TOÀN, NÊN CHẢ TIN AI ĐƯỢC". Nói...

NHANG ĐỘC HẠI - NGOÀI VÒNG QUẢN LÝ

Khói nhang độc hại hơn khói thuốc lá nhưng Việt Nam chưa có tiêu chuẩn nào về chất lượng nhang. Việc quản lý mặt hàng...