Hương Hồng Hạc có thêm dòng hương nhuộm chân đỏ

Nhuộm chân hương!
Nhiều khách hàng mong muốn Hương Hồng Hạc có thể làm chân hương màu đỏ.
Chúng mình quyết định sử dụng phẩm màu thực phẩm để nhuộm chân hương như này nhé!


Quan điểm của Hương Hồng Hạc khi làm sản phẩm là sự minh bạch về đầu vào. Xin gửi tới khách hàng của Hương Hồng Hạc, thông tin về sản phẩm phẩm màu trong thực phẩm như thông tin đính kèm ạ!


Tết đỏ thân quen!

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận