Bộ sản phẩm hương Tràm trà

-13% 200,000₫ 230,000₫

Mô tả

Bộ sản phẩm hương Tràm trà gồm:

1. Xà bông tắm tinh than tre và Tràm trà

Thông tin chi tiết về xà bông tại: https://huonghonghac.com/products/xa-bong-tam-nang-detox-than-tre-tri-mun-lung-sieu-hieu-qua

2. Tinh dầu Tràm trà dạng lọ

3. Tinh dầu Tràm trà dạng treo

Thông tin về tinh dầu: https://huonghonghac.com/products/tinh-dau-tram-tra-nguyen-chat-tinh-dau-tri-mun

 Bộ sản phẩm hương Tràm trà